Thông báo đăng ký dịch vụ
22/10/2014 1:26:29 CH

Chào bạn,

Thành thật xin lỗi vì bạn chưa thể sử dụng chức năng này. Hãy đảm bảo rằng bạn có quyền sử dụng dịch vụ này. Nếu hệ thống từ chối cung cấp dịch vụ, bạn hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của MegaCeo để được phục vụ. Xin cảm ơn!

MegaCeo

Floor 9, Intracom Building, 72 Tran Thai Tong, Cau Giay, Ha noi, Vietnam

Tel: (844) 3795 7772

Fax: (844) 3755 8453

Email: info@MegaCeo.com

Web: www.MegaCeo.com

Support
MegaCeo